In verband met langdurige gezondheidsproblemen hebben we helaas moeten besluiten om – na 18 jaar – het  bedrijf per 08-01-2018 te beëindigen.

Omdat meerdere instanties betrokken zijn in de begeleiding en afhandeling van het sluiten van het bedrijf, neemt dit veel tijd in beslag. Zodra de gegevens van alle partijen zijn samengekomen, zullen alle leerlingen en andere belanghebbenden per post persoonlijk worden benaderd door een externe partij, om het dossier rond te maken. Dit kan één tot anderhalf jaar duren. Wij hebben het gehele proces per sluitingsdatum uit handen (moeten) geven. Daarom kunnen wij dit proces op geen enkele wijze versnellen of anderszins beïnvloeden!