In verband met langdurige gezondheidsproblemen hebben we helaas moeten besluiten om – na 18 jaar – het  bedrijf te beëindigen.

Onze leerlingen en andere cliënten worden zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn per email op de hoogte gesteld over de  afwikkeling van de bedrijfsbeëindiging. Omdat meerdere instanties betrokken zijn in de begeleiding van het sluiten van het bedrijf, neemt dit veel tijd in beslag. Zodra de gegevens van alle partijen zijn samengekomen, zullen alle leerlingen en andere belanghebbenden per post persoonlijk worden benaderd om het dossier rond te maken. Wij hebben het gehele proces uit handen (moeten) geven. Daarom kunnen wij dit proces op geen enkele wijze versnellen!