In verband met langdurige gezondheidsproblemen hebben we helaas moeten besluiten om – na 18 jaar – het  bedrijf te beëindigen.

Onze leerlingen en andere cliënten worden zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn per email op de hoogte gesteld over de  afwikkeling van de bedrijfsbeëindiging. Omdat meerdere instanties betrokken zijn in de begeleiding van het sluiten van het bedrijf, neemt dit veel tijd in beslag. zoals het zich nu laat aanzien verwachten wij dat op z’n vroegst eind april / begin mei het concrete plan van afwikkeling klaar zal zijn. Vanaf dat moment worden alle leerlingen en andere cliënten persoonlijk (per post) benaderd. Wij hebben het gehele proces uit handen (moeten) geven. Daarom kunnen wij dit proces op geen enkele wijze versnellen!